Ramirent logo

Terränghjulingar

Tänk på att du ansvarar för det dagliga/kontinuerliga underhållet att kontrollera och fylla på motorolja och smörjfett. Fettspruta och smörjfett levereras alltid med maskinen. Rengöring före retur sparar kostnader.