Ramirent logo
Man i varselväst som tittar på dator

Ecosolve - Hjälper dig beräkna din miljöpåverkan

På Ramirent arbetar vi ständigt för att bidra till både vår egen och våra kunders hållbara utveckling och lönsamhet. Genom att hela tiden vässa våra erbjudanden med fler hållbara produkter och lösningar, vill vi minska både vår egen och våra kunders negativa miljöpåverkan.

Med rätt planering i tidigt skede, kan vi hjälpa er att minska er miljöpåverkan och skapa fossilfria byggarbetsplatser och på så sätt bidra till byggbranschens färdplan mot en klimatneutral konkurrens. Försök att alltid:

  • Använda eldrivna maskiner framför fossildrivna
  • Ersätta diesel med HVO i maskiner som inte kan ersättas med eldrivet alternativ
  • Använda fjärrvärme och/eller pelletspanna för uppvärmning (aldrig gasol eller diesel)
  • Samordna och effektivisera transporterna
  • Minska energianvändningen genom rätt planering från början

Låt oss hjälpa er att tillsammans välja den bästa kombinationen av maskiner och utrustning, för att tillgodose kraven och behoven i ert projekt.

Vy över startsidan på EcoSolve

Vill ni minska era utsläpp och energiförbrukning?

Räkna fram möjliga besparingar med vår EcoSolve-snurra!

Ecosolve

Grön lönsamhet

Redan genom att hyra utrustningen, har ni gjort ett miljövänligt val. På så sätt bidrar ni till delningsekonomi samtidigt som ni får tillgång till modern teknik, som är bra för såväl miljö och hälsa som plånbok!

Ramirents lösningar är både energi- och miljöeffektiva, vilket är skonsamt för både miljö och ekonomi, eftersom minskad energianvändning även minskar kostnaderna. Detta kallar vi grön lönsamhet. Med energismarta lösningar kan vi tillsammans minska både utsläpp och kostnader.
Låt oss hjälpa er att skapa en hållbar grön lönsamhet. En långsiktig, energieffektiv och miljösmart strategi kan stärka er trovärdighet och ge ert varumärke ökad attraktionskraft.