Ramirent logo
Transportvagn på byggarbetsplats

Bygglogistik

En effektiv och väl genomarbetat logistik är en nyckel till ett framgångsrikt projekt. Forskning visar att byggkostnaderna kan minskas med upp till 30 procent. Vi på Ramirent stöttar dig och ditt projekt kring bygglogistik och utformning av effektiva arbetsplatser, allt från Arbetsplatsdispositionen (APD-plan) till kontroll och styrning av maskiner och leveranser

Säker förflyttning av personal, utrustning och leveranser

Bygglogistik handlar om hur vår utrustning förenklar logistiken på arbetsplatsen genom att förflytta människor, utrustning och gods på ett säkert och effektivt sätt, både på mark och i luften. Vi har lösningar för trafikreglering och arbetsplatssäkerhet, kommunikation och logistik, åtkomstkontroll och till och med avfallshantering.

Byggarbetsplatsen

Vi vet att enkel och säker materialåtkomst leder till mer effektiva arbetsflöden, bättre resultat och bättre utfört arbete. Genom god planering kan du förbättra säkerheten och se till att människor, utrustning och material kan förflyttas så att dina medarbetare kan göra sitt jobb på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du märker när allt fungerar − inga logistikproblem eller tillståndsproblem, inga maskiner eller medarbetare som hamnar fel. Det skapar effektivitet till ditt bygge

Effektiva arbetsplatser med Ramirent

 • Vi ser till att endast behöriga personer har åtkomst till arbetsplatsen och utrustningen
 • Beprövade arbetssätt som ökar säkerheten på arbetsplatsen
 • Skapar kontinuitet och stabilitet i verksamheten
 • Bra planering skapar en säker arbetsmiljö
 • Rätt utrustning för jobbet skapar säkerhet på arbetet
 • Utbildning skapar en säker arbetsmiljö för ditt projekt
 • Väldokumenterade pålitliga leveranser enligt tidplan
 • Koordinerad logistik
 • En projektansvarig
 • Support dygnet runt
 • Högeffektiv montering
 • Högkvalitativ och väl underhållen utrustning
 • Utvärdering med resultatrapportering

Kontakta oss för mer information:

Chef Temporära fabriken Projekt
Jimmy Dahlström
+4676-551 99 22
Jimmy.dahlstrom@ramirent.se

Byggarbetsplats

Nyckeln till ett säkert projekt: Partnerskap för bättre resultat

Vilka mål och syften har ditt projekt? Vilka utmaningar, förutsättningar och specifika behov är mest kritiska? Ramirent är en flexibel uthyrningspartner och serviceleverantör och med vår samlade kunskap kommer vi att hitta de bästa lösningarna för din arbetsplats och projekt.

Vad betyder effektiv logistik för miljön?

Bättre planerad åtkomst och arbetsflöden för utrustning, leveranser och personal bidrar till att reducera antalet transporter, vilket leder till minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Även behovet av ställningar kan vanligen reduceras med vårt arbetssätt. Dessutom har Ramirent ny, mer miljöeffektiv utrustning. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att göra din verksamhet grönare.

Tydliga instruktioner för bättre arbetsflöden

På en högriskarbetsplats med många anställda blir kommunikation en viktig del av vårt arbete för ökad säkerhet och effektivare arbetsflöden på arbetsplatsen. På Ramirent har vi ditt bästa för ögonen. Vi kan till exempel hjälpa dig att dirigera trafik, tala om för folk vart de ska gå, vad de ska göra och hur de ska agera.

Fungerande åtkomstkontroller ger säkrare arbetsförhållanden

Rätt utrustning och människor på rätt ställen är det bästa sättet att undvika arbetsplatsolyckor. Ramirent kan hjälpa till att förebygga skador och arbetsrelaterade olyckor genom lämplig utbildning och genom att säkerställa att endast behöriga personer får tillträde, kan beträda arbetsplattformar eller använda farlig utrustning som kranar, hissar, schaktmaskiner och grävmaskiner.

Två män i varsel tittar på papper

Vårt erbjudande

Ramirent erbjuder ett brett sortiment av uthyrningsutrustning och tjänster i hög kvalitet för smidig åtkomst och logistik på din arbetsplats. Tillsammans väljer vi ut den bästa kombinationen för att tillgodose kraven i ditt projekt.

Vår Utrustning

 • Staket
 • Grindar
 • Trafikkontroll
 • Gångtunnlar
 • Elektronisk övervakning
 • Liftar

Våra tjänster

 • APD-planering
 • Installationer
 • Regelbundna inspektioner av utrustningen
 • Uppföljning av underentreprenörernas användning av utrustningen
 • Arbetsplatsöversyn tillsammans med kunden (vad som behövs/vad som kan tas bort)
 • Demontering av utrustningen i slutet av projektet

Förenkla din verksamhet i fyra steg:

 • Behovsanalys och planering
 • Leverans
 • Support
 • Utvärdering

1. Behovsanalys

Redan tidigt i projektet börjar vi arbeta tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Arbetsplatsen utformas för att skapa effektiva flöden. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger dig den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget.

2. Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna.

3. Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider utan kostsamma driftstopp. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen, vi demonterar och tar bort den i tid och lämnar sedan platsen säker och städad för framtida bruk.

4. Utvärdering

Varje projekt är unikt med sina specifika krav och behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn inklusive statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du är ännu bättre förberedd inför nästa utmaning.

Kontakta oss för mer information:

Chef Temporära fabriken Projekt
Jimmy Dahlström
+4676-551 99 22
Jimmy.dahlstrom@ramirent.se