Ramirent logo
Person monterar under en lampa

El och Klimat

Ramirent levererar en tillförlitlig elförsörjning med säkerhet och miljö i fokus.

Elförsörjning

Elförsörjning som är tillförlitlig, säker och miljövänlig, ses i de flesta branscher som en självklarhet. Ändå sker det ständigt driftstopp och elolyckor i byggbranschen.

Detta beror ofta på undermåliga installationer och bristande underhåll. Med Ramirent som partner säkerställer du att ditt projekt har en säker installation och en stabil drift under hela projekttiden.

Ramirent är experter på tillfälliga elinstallationer. Med vår samlade kunskap kommer vi att hitta den bästa lösningen för din energiplanering.

Redan tidigt i projektet skapar vi en lösning som täcker just dina behov. Vi hjälper till i planeringsskedet och kan erbjuda BIM modulering av ert projekt. Våra etablerare har stor erfarenhet av tillfälliga installationer och ser till att kablage och elcentraler placeras smart. En välplanerad el-etablering med välskött och högkvalitativ utrustning, minskar risken för driftstopp och olyckor.

Hög energiförbrukning är inte bara kostsam, den har även en negativ miljöpåverkan. Ramirent arbetar ständigt för att minska energiförbrukningen, dels genom nyanskaffning av energisnåla maskiner, dels genom att bara förbruka energi när det behövs. Läs mer om Ramirent EcoSolve™.

Klimatkontroll

Alltid rätt temperatur och luftfuktighet

Effektiv temperatur- och fuktkontroll ger ofta ökad livslängd på utrustningen, högre produktivitet och färre driftstopp.
Dåligt väder kan leda till skador och förseningar, om du inte har ett fungerande väderskydd. Att ge din verksamhet rätt förutsättningar och din personal ett bra arbetsklimat, är nyckeln till att projektet ska lyckas och bli lönsamt.

Klimatkontroll med Ramirent

 • Ger ditt projekt och dina medarbetare rätt temperatur och luftfuktighet vid alla tidpunkter
 • Skyddar dina medarbetare och din kunds egendom från kostsamma misstag
 • Projektansvarig Ramirentexpert
 • Högkvalitativ utrustning och tekniska tjänster
 • Skapar kontinuitet och stabilitet i verksamheten
 • Kostnads- och energibesparingar
 • Högeffektiv montering
 • Välskött utrustning
 • Beprövade arbetssätt som ökar säkerheten på arbetsplatsen
 • Väldokumenterat pålitliga leveranser
 • Utvärdering med resultatrapportering

Är du klimatsäkrad?

Har du kontroll över dina uppvärmnings- och torkningskostnader? Hur mycket kostar en förlorad arbetsdag på grund av dåligt väder? Eller en okontrollerad torkning av betong? Alltför mycket, om du frågar oss på Ramirent. Tid och pengar är också kritiska faktorer när det gäller reglering av luftfuktighetsnivåer vid renovering av byggnader och andra projekt. Ring oss så hjälper vi dig med ditt projekt.

Håll det dåliga vädret utanför

Kyla, snö, regn och vind kan vara skillnaden mellan att ligga rätt i tidsplanen - eller över budget. Av den anledningen erbjuder vi såväl yttre skalskydd som skräddarsydda lösningar för uppvärmning, uttorkning och väderskydd, vilket gör att arbetet kan fortsätta oavsett väderförhållandena.

Power and heating framför moduler

Effektiv dammkontroll

På en öppen plats kan kvartsdamm och annat byggdamm spridas över stora ytor. Dammet kan innehålla giftiga ämnen som orsakar allergier, lungproblem, cancer och andra sjukdomar. Alla större maskiner för borrning, kapning och slipning som du hyr från Ramirent, kan utrustas med tillbehör som suger upp dammet eller binder det med vatten. På det sättet kan upp till 99 procent av det skadliga dammet elimineras. Kombinera gärna med ett effektivt personligt skydd för bästa säkerhet.

Spara energi och rädda miljön

På Ramirent är vi fast beslutna att verka för en hållbar utveckling och vi lyssnar på våra kunders behov när det gäller energieffektiva lösningar. Redan genom att hyra i stället för att köpa utrustningen har du gjort ett miljösmart val. Hos Ramirent kan du välja bland energieffektiv utrustning och tjänster som hjälper dig att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Fråga efter RamiGreen och Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer.

Uppvärmning

Vårt erbjudande är perfekt för alla typer av verksamheter som kräver tillfällig uppvärmning eller temperaturreglering, till exempel vid olika tältövertäckningar, byggnadsarbeten, fasadarbeten, skeppsbyggnation och industriarbete.

Utrustning

 • Värmeelement, fläktar, avfuktare
 • Luftfuktare, avisningsutrustning
 • Ånggeneratorer, väderskydd
 • Värmecentraler och värmeväxlare
 • Olje- och bensinbehållare
 • Sensorer för fukt- och temperaturmätningar

Tjänster

 • Planering
 • Leverans och installation av utrustning
 • Service under användning, t.ex. påfyllning av bränsle
 • Temperatur- och fuktmätning och fjärrstyrning (av kunden)
 • Mätningar av att ytor som är redo för ytbehandling
 • Utbildning
 • Demontering av utrustningen i slutet av projektet
El och uttag på marken framför rör

Förenkla din verksamhet i fyra steg:

1. Behovsanalys och planering
2. Leverans
3. Support
4. Utvärdering

1. Behovsanalys

Redan tidigt i projektet börjar vi arbeta tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger dig den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget.

2. Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna.

3. Support

Under tiden som verksamheten pågår, hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider utan kostsamma driftstopp. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen, vi demonterar och tar bort den i tid, och lämnar sedan platsen säker och städad för framtida bruk.

4. Utvärdering

Varje projekt är unikt med sina specifika krav och behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn, inklusive statistik, på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du är ännu bättre förberedd inför din nästa utmaning.