Ramirent logo
Projekt uppritat på APD plan

Den temporära fabriken

Vi på Ramirent vill effektivisera byggbranschen! Allt fler arbetsplatser ser vinningarna av att professionalisera provisorier på arbetsplatserna, det skapar säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Vi tror att det är dags att bygga om byggbranschen. Därför erbjuder vi Den temporära fabriken.

I Den temporära fabriken finns allt som inte är kvar på byggplatsen efter att bygget är avslutat – ställningar, moduler, hissar och mycket annat. För att göra jobbet så smidigt som möjligt finns också en dedikerad organisation som projektleder på plats och ser till att alla som jobbar på byggarbetsplatsen kan fokusera på att göra sitt jobb så bra som möjligt. Lite som oljan i maskineriet, eller som materialförvaltaren i ett idrottslag.

Idén med Den temporära fabriken på Ramirent är att leverera allt temporärt kopplat till det kommande bygget som en entreprenad / tjänst – dvs allt från etableringar och provisorier till logistikplanering och logistikexekvering.

Vår erfarenhet är att detta leder till såväl billigare arbetsplatsomkostnader som säkrare och effektivare byggen.

Kontakta oss för mer information:

Chef Temporära fabriken Projekt
Jimmy Dahlström
+4676-551 99 22
Jimmy.dahlstrom@ramirent.se

Byggnadsarbetare tittar på papper

Vi fokuserar på att skapa effektiva arbetsplatser utifrån 4 perspektiv:

1. Hållbarhet
2. Logistik
3. Säkerhet
4. Effektivitet

1. Hållbarhet

Bygg- och fastighetssektorn står för nära 20 procent av koldioxidemissionerna i Sverige. Vi vill minska detta genom att tillsammans med våra kunder ta ansvar för vår planets resurser. Genom en välplanerad arbetsplats, kan antalet transporter minska vilket ger både hållbarhetsvinningar men även ökar säkerheten på arbetsplatsen. Vår övertygelse är att en arbetsplats där varje moment är planerat och projekterat, skapar arbetsplatser där miljöfarliga och utdaterade maskiner väljs bort till förmån för hållbara alternativ. För oss handlar även hållbarhet om att skapa en sund projektkultur som alla medarbetare kan vara stolta över.

Exempel på tjänster:

 • Maskinoptimering
 • Servicecenter
 • Administration
 • Ekonomi/kostnadsstyrning
 • Inköp, KMA, Projektingenjör, Arbetsledning
 • Kundcenter på arbetsplatsen
 • Logistikledning
 • Design (BIM/CAD/VDC)

2. Logistik

Logistik är nyckeln till att saker flyter smidigt – rätt material och resurser i rätt tid, helt enkelt. Genom att optimera alla logistikflöden ökar vi effektiviteten i hela projektet. Studier visar att man kan reducera 80 procent av transporterna med en bra logistiklösning. Det ger även viktiga säkerhetsvinster, då nästan hälften av olyckorna sker vid materialhanteringen. Och förutom att det ger effektivitet på byggarbetsplatsen så är bättre bygglogistik bra för miljön. Vi kan hjälpa er från tidiga skeden hela vägen till genomförande.

Exempel på tjänster:

 • Analys
 • Dimensionering
 • Logistikplan
 • Inbärning
 • Mellanlagring
 • Godsmottagning
 • Logistiksystem
 • Resurser (logistiksamordnare, logistikplanerare)
 • Trafikanordningsplan
 • Flagg- och grindvakter
Byggarbetsplats

3. Säkerhet

Varje byggarbetsplats är unik och säkerheten måste förstås skräddarsys och anpassas därefter. Vi skapar en gemensam säkerhetskultur, då vi för in ett säkerhetstänk, inklusive utbildning och uppföljning, redan i projekteringen. Et stort samhällsproblem, där byggbranschen tyvärr är en stor bov i dramat, är svart arbetskraft. Vi har väletablerade och beprövade processer för att motarbeta svart arbetskraft och genomför seriositetskontroller på samtliga projektdeltagare. Vidare arbetar vi gärna digitalt för att styra accesser både till olika delar av arbetsplatsen, men även till maskiner, för att skapa en säker arbetsplats för alla.

Exempel på tjänster:

 • Avstängning
 • Skalskydd/Larm
 • ID06
 • Fallskydd
 • Bevakning
 • Rondering KMA
 • Arbetsberedning och riskanalys
 • Utrymningsplan

4. Effektivitet

Att en arbetsplats, där de stödjande processerna i form av provisorier är väl genomarbetade och projekterade, skapar förutsättningar för effektivt byggande är logiskt. Detta har vi sett prov på i flera av våra projekt. Vår ambition är att varje aktör på en byggarbetsplats skall fokusera på det de är bäst på, vilket skapar effektivitet. Vi upphandlar och kravställer alla provisorier. Vi är ledande experter inom temporära fabriker och är verksamma i över 9 länder, vilket skapar en unik plattform för effektiviseringar i ditt projekt.

Exempel på tjänster:

 • Hissar
 • Kranar
 • Tillfällig el
 • Värme och vatten
 • Liftpool
 • Anläggningsmaskiner

Kontakta oss för mer information:

Chef Temporära fabriken Projekt
Jimmy Dahlström
+4676-551 99 22
Jimmy.dahlstrom@ramirent.se