Ramirent logo
Packningsdokumentationssystem

MOBA/VOLVO

Packningsdokumentationssystem

MOBA/VOLVO VÄLTSYSTEM|Produktnummer: 4492221

Med optimal samverkan mellan accelerationssensorer, temperatursensorer och systemets GNSS-antenn uppnår MOBA MCA packningsresultat av högsta klass. Du följer hela processen på skärmen och har löpande kontroll över målvärde samt antalet gjorda överfarter. Enkel redovisning av mätningarna ger snabbt en korrekt tolkning av de uppmätta värdena. Som ett kvalitetsbevis sparas även all kompakteringsdata i datorn där den kan hämtas vid behov. Det går också att att skapa en egen redovisning av projekten med exempelvis bakgrundskarta, projektkoordinater samt var markprover tagits. MOBA MCAanvänder innovativ maskinstyrning för att synkronisera överfarter med varandra så att varje passage är optimalt packad. Systemet säkerställer högsta kvalitet och möjliggör användning av flera maskiner och förare på samma projekt. På så sätt verkställs stora projekt på kortast möjliga tid och blir extremt kostnadseffektiva.

Hitta ditt kundcenter