Ramirent logo
Bild på en tjej och en kille i ett lager

4 av 5 tycker att deras byggarbetsplats är inkluderande

Publicerad 13 dec. 2023

4 av 5 inom byggbranschen tycker att deras arbetsplats är inkluderande och att alla behandlas lika, oavsett kön, bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Det visar årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen har fått svara på frågor om jämställdhet och inkludering. Samtidigt uppger hälften av de tillfrågade att det finns en machokultur och bara 6 av 10 anser att arbetsplatsen är anpassad för kvinnor.

De allra flesta tycker att en jämställd arbetsplats blir roligare, 77 procent av de tillfrågade i Ramirentrapporten svarar det. Lika många (76%) tycker att arbetsklimatet blir bättre och 56 procent menar dessutom att man jobbar mer effektivt på en jämställd arbetsplats.

– Det här är positiva siffror. Men samtidgt ser vi att det fortfarande är långt kvar tills branschen verkligen är jämställd. Idag är bara cirka 10 procent av de som jobbar inom byggbranschen kvinnor. För att effektivisera vår bransch måste vi bli bättre på att välkomna mångfald, dvs personer med t ex olika kön eller bakgrund. Genom att få in olika perspektiv på lösningar, ökar vi effektiviteten. Dessutom bygger vi för hela samhället och då är det viktigt att det även återspeglas bland oss som jobbar i branschen, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Utöver det positiva med att ha både män och kvinnor som kollegor, ser 87 procent av de som jobbar inom branschen positivt på arbetsplatser där det jobbar personer i olika åldrar, personer med olika bakgrund (72%), sexuell läggning (57%) och olika religioner (49%).

Samtidigt gör hälften av alla byggnadsarbetare uppskattningen att det är mindre än två procent utrikesfödda som jobbar på arbetsplatsen. 6 av 10 anser inte heller att arbetsplatsen är tillräckligt anpassad för kvinnor.

Allas ansvar
Ett arbete som branschen jobbat länge med är att få bort machokulturen. 51 procent säger att det fortfarande finns en sådan kultur på arbetsplatsen, men en tredjedel uppger samtidigt att man jobbar på att få bort den. Enligt Ramirentrapporten säger 35 procent ifrån om de hör en kollega som uttalar sig olämpligt.

– Den siffran är jag övertygad om kommer att förbättras i takt med att fler reagerar. Vi har alla ett ansvar för att våra kollegor mår bra och då måste man vara ödmjuk inför att skämt och tuffa jargonger påverkar personer på olika sätt. Det handlar inte om att vi ska sluta skämta med varandra, men genom att ha ett öppet klimat och prata om vad som är ok och inte, skapas en bättre arbetsplats där alla kan trivas, avslutar Anna Klebe.

Mest inkluderande är personer i åldrarna 30-49 år och kvinnor, enligt rapporten.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som miljö, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering. Läs hela rapporten på ramirent.se

Presskontakt
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59