Ramirent logo
Bild på hållbarhetschef

Nya efterfrågade kompetenser inom byggbranschen

Publicerad 7 nov. 2023

I takt med att byggbranschen utvecklas ökar intresset för nya kompetenser som hållbarhets- och digitaliseringsexperter, logistiker och dataingenjörer. Det visar årets Ramirentrapport*.

Byggbranschen har under flera år lidit brist på kvalificerad arbetskraft. Det, tillsammans med satsningar på infrastruktur, industri och till viss del även offentliga byggen, har gjort att efterfrågan på kompetent personal har fortsatt att efterfrågas, trots minskat antal byggprojekt.

Enligt Ramirentrapporten behövde 58 procent inom byggbranschen rekrytera, när frågan ställdes tidigare i våras. Framför allt hade man brist på hantverkare, projektledare och arbetsledare.

– Det vi kommer se framöver är ett ökat behov av specialister, som t ex experter inom olika tekniska discipliner, inom digitalisering och logistik, samt personer med ledarskapsförmåga som kan få ihop de olika disciplinerna i projekten. Den tekniska komplexiteten inom framför allt industri och offentliga byggnader ställer också ökade krav på olika typer av specialister, något branschen kommer behöva rekrytera från andra branscher, säger Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.

Enligt Ramirentrapporten uppger cirka hälften (48%) att de arbetar mer aktivt med klimatfrågorna i dag jämfört med för bara tre år sedan, något som även ställer krav på kompetenser inom hållbarhet.

– Ramirentrapporten visar att tre procent skulle behöva rekrytera hållbarhetsexperter idag, en siffra vi troligtvis kommer se öka ganska snabbt, avslutar Jimmy Dahlström.

Behovet av ökad digitalisering lyfts ofta fram som lösningen för att skapa mer effektiva byggprojekt. Idag saknar två procent den kompetensen inom byggbranschen.

Efterfrågade kompetenser på byggarbetsplatserna (siffror från i våras):

  • 39 procent Hantverkare
  • 21 procent Projektledare/arbetsledare
  • 11 procent Anläggare, konstruktörer, maskinförare, säljare
  • 3 procent Hållbarhetsexperter
  • 2 procent Digitaliseringsexperter
  • 1 procent Logistiker
  • 1 procent AI-ingenjörer

*Ramirentrapporten ges ut för tredje året i rad. I den presenteras statistik och insikter kring olika aktuella ämnen inom branschen - statistik som bygger på svar från 500 personer inom byggbranschen. Undersökningen har genomförts med hjälp av Novus, vilket garanterar ett representativt urval från branschen. Ta del av rapporten här.

Presskontakt
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59