Ramirent logo
Byggarbetsplats

Ramirent först i Europa med banbrytande spårningsteknik

Publicerad 4 jan. 2023

Ramirent blir först i Europa med att märka upp maskiner med ny banbrytande LoRa- teknik. Med hjälp av en GPS-sändare kan hyreskunder få information om var maskiner befinner sig, hur de används och vilken miljöpåverkan dess användning ger. Tekniken har tagits fram i nära samarbete med de svenska bolagen TRAKK, TAGGR och Netmore.

Ett återkommande problem på byggarbetsplatser är att hitta maskiner och verktyg som ligger utspridda på arbetsplatsen. Detta ihop med en ökad efterfrågan på att kunna se vilken miljöpåverkan en maskin ger, gör att Ramirent nu märker upp sina maskiner med ny teknik. Via en sändare ges information om maskinens position, hur mycket den används och vilka koldioxidutsläpp användandet genererar.

Bakom tekniken står IoT-företaget TAGGR. Under två år har man tillsammans med Ramirent och TRAKK arbetat fram en teknik för små spårsändare, som kopplas upp mot satellit och LoRa-nät. Spårsändaren är inte mycket större än en tändsticksask, vilket gör att den även kan sättas på mindre maskiner och verktyg.

– För våra kunder ger tekniken flera fördelar. Utöver att man vet var den hyrda produkten befinner sig, ökar kunskapen om maskinernas användande och vilka servicebehov som finns. Dessutom kommer vi än mer korrekt kunna redovisa CO2-utsläpp, samt minska risken för stöld och svinn när man hela tiden ser var maskinerna befinner sig, säger Eric Nordin, affärsutvecklare på Ramirent.

Flera miljöfördelar

Miljöfördelarna, som den nya tekniken ger, är många. Maskinerna kommer på vissa projekt kunna returneras på utsedda dropzoner istället för att köras tillbaka till Ramirents kundcenter. På så sätt kan Ramirent samköra flera returer. Och eftersom en vibrationsavkännare registrerar exakt hur mycket en maskin används kan servicetillfällen planeras bättre och mer miljösmart. Tekniken signalerar även när det är dags för underhåll, något som Ramirent kan fixa på plats och därmed undvika ofrivilliga eller långa produktionsstopp för kunden.

– Tekniken visar exakt hur mycket maskinen har använts och vilket miljöavtryck den har gett, något kunden kan ta med i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Dessutom ger informationen en möjlighet till bättre driftsekonomi och resursplanering, när Ramirent ser hur mycket eller lite maskinen används, säger Mattias Sundström, VD på TRAKK.

Utbyggnad av LoRa-nätet

Just nu sätter Ramirent spårsändare på drygt 2 300 markvibratorer i ett första skede för att trimma in tekniken. Målet är att fortsätta koppla upp maskinparken, med långsiktig ambition att ha fullskalig täckning inom de maskiner som genererar miljöpåverkande utsläpp.

Enhetens position hämtas från GPS-satelliter och skickas vidare via radionätet med hjälp av så kallad LoRa-WAN-teknik. Utbyggnaden av nya LoRa-nätet har gjorts i samarbete med Netmore. Under 2023 räknar TRAKK med en utbyggnad av IoT-nätet, från dagens täckning till att 86 procent av Sveriges befolkning kommer ha tillgång till nya nätet. På alla Ramirents kundcenter sitter dessutom en extra router som fångar upp information om de uthyrda produkterna.

För ytterligare information:

Eric Nordin, Fleet Business Development & Trade Manager, Ramirent AB
Mobil + 46 702 78 45 12
eric.nordin@ramirent.se

Mattias Sundström, VD, TRAKK AB
Mobil: +46 734 - 60 80 03
mattias.sundstrom@trakk.se

Mitul Sawjani, VD, TAGGR AB
Mobil: +46 701 - 48 54 82
Mitul.sawjani@taggr.se

Kommunikationschef
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59