Ramirent logo
Skylt med texten "Ramirent" som sitter på ett staket vid en byggarbetsplats

Ramirentrapporten visar: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Publicerad 23 apr. 2023

56 procent inom byggbranschen har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete senaste året. Det är visserligen en minskning med sex procent jämfört med i fjol, men fortfarande en hög siffra. Det visar årets Ramirentrapport, där Ramirent med hjälp av Novus, har ställt frågor till 500 personer inom byggbranschen.

Ramirentrapporten visar även att en av fem har mått psykiskt dåligt så ofta som någon gång varje månad. Närmare en av tio har sjukskrivit sig på grund av det. 13 procent av dem är kvinnor och fem procent män.

Stress är en anledning till den psykiska ohälsan. Så många som hälften av de som jobbar inom byggbranschen känner sig stressade på jobbet minst varje vecka. Siffran är visserligen något lägre än i fjol, då 57 procent uppgav att de kände stress varje vecka. Mest stressade är personer i åldrarna 30-49 år.

– Byggbranschen är inget undantag. Precis som i andra branscher förekommer här psykisk ohälsa och stress och det är något man som arbetsgivare måste vara observant på. Vi ser att man visserligen blivit bättre på att lyfta ämnet ute på byggarbetsplatserna, men fortfarande är det ett område som det pratas för lite om, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

– Ska byggbranschen lyckas behålla och rekrytera den personal som man så väl behöver, måste den psykiska hälsan prioriteras mycket högre än vad den gör idag, säger Anna.

För sju procent är stressen och det psykiska måendet man upplever i jobbet så påtaglig att man sökt hjälp av sjukvården. Till det kan adderas att nästan lika många, sex procent, har sökt för ohälsa kopplad till privata
orsaker.

Ramirentrapporten presenteras i år för tredje året i rad. Här har Ramirent, med hjälp av Novus, ställt frågor om aktuella ämnen inom byggbranschen till ett representativt urval personer.

Ta del av rapporten här.

Presskontakt
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59