Ramirent logo
Byggnadsställning på framsida av fasad

RentSafe och Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal för tre år

Publicerad 2 mars 2023

RentSafe Sverige AB vinner upphandlingen gällande trafikavstängningar och ledsagning på och vid Öresundsbron. Avtalet mellan RentSafe och Øresundsbro Konsortiet sträcker sig från mars 2023 till mars 2026 och har ett totalt värde på 75 miljoner kronor.

RentSafe Sverige AB, helägt dotterbolag till Ramirent AB, har slutit avtal med Øresundsbro Konsortiet gällande drift-, underhåll- och projektarbeten på Öresundsbron i både Sverige och Danmark. Den vunna upphandlingen innebär att RentSafe ska hantera samtliga trafik- och skyddsanordningar samt ledsagning av specialtransporter vid arbete på och vid motorvägen.

– Som aktiv aktör i arbetet på Öresundsbron kommer vi bidra till en säkrare trafikmiljö på bron i både Sverige och Danmark. Vi är glada att vara helhetsleverantör av fordon, utrustning och material som skyddar och möjliggör arbetet på bron mellan länderna, säger Lars Celsing, VD på RentSafe Sverige.

Varje år genomförs upp mot 350 vägavspärrningar och 100 ledsagningar av specialtransporter på Öresundsbron. Som erfarna helhetsleverantörer av produkter och tjänster som bidrar till säkrare trafikmiljöer, ska RentSafe trygga det arbete som dagligen utförs på eller vid motorvägen på Öresundsbron. Under en treårsperiod ansvarar RentSafe för exempelvis etablering och borttagande av vägavspärrningsmaterial, samt ledsagning av transporter till och från arbetsplatser på bron.

– I RentSafe får vi en erfaren och kompentent aktör som säkerställer att det dagliga arbetet på bron kan fortlöpa. RentSafe möjliggör en säker och tillgänglig bro för våra kunder samt entreprenörer, säger Niclas Malmström på Øresundsbro Konsortiet.

Öresundsbron ägs till lika delar av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen (SVEDAB AB). Avtalet gäller 2023-03-01 – 2026-03-01 och innebär ett helhetsåtagande för RentSafe Sverige AB till ett totalt värde av 75 miljoner kronor.

För ytterligare information:

Lars Celsing, VD RentSafe Sverige AB
lars.celsing@ramirent.se
070-510 18 18

Catharina Jevrell, Kommunikationschef, Ramirent AB
catharina.jevrell@ramirent.se
072-058 43 43

Om RentSafe
RentSafe Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Ramirent med helhetslösningar av produkter och tjänster inom verksamhetsområde väg och trafik. Idag finns RentSafe på fem platser runt om i Sverige. www.rentsafe.se

Om Ramirent
RAMIRENT AB är marknadsledande inom svensk maskinuthyrning. Ramirent hjälper sina kunder att öka så väl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det gör företaget genom att leverera de bästa maskin- och säkerhetslösningarna med en oslagbar service och kunskap. Kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen som är Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag. www.ramirent.se

Presskontakt
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59