Ramirent logo
Bild på två byggarbetare, håller upp handske - säkerhet

Var sjunde byggnadsarbetare känner otrygghet på arbetsplatsen

Publicerad 20 juni 2023

Stress och för tighta tidsplaner är den främsta orsaken till att den egna byggarbetsplatsen inte känns helt säker. Det svarar 54 procent av de tillfrågade inom branschen i årets Ramirentrapport*. Var fjärde uppger även att det finns en kultur som gör att man struntar i säkerhetsreglerna.

Bland byggnadsarbetare uppger så många som var sjunde (15 procent) att deras arbetsplats inte känns säker.

– Rapporten visar att stress är den största anledningen till det. Men även brist på kunskap kring säkerhet och att man inte följer de säkerhetsregler som finns. 14 procent menar även att säkerhetsreglerna är otydliga och att företaget man jobbar på är dåliga på att följa upp tillbud och olyckor. För att skapa säkra arbetsplatser måste kunskapsnivån höjas och företagen bli bättre på att följa upp incidenter. Det är ett av de mest effektiva sätten att förebygga att allvarligare olyckor sker, säger Björn Wilander, ansvarig för Ramirentskolan.

1 av 4 följer inte säkerhetsreglerna
Björn Wilander påpekar även att jargongen inom branschen måste ändras. Var tredje person bland de som inte uppfattar sin arbetsplats som säker, menar att det beror på kunskapsbrister inom säkerhet bland kollegorna. Var fjärde anser att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna och lika många att kulturen gör att man struntar i dem. 2 av 10 säger att det finns en jargong som gör att många utsätter sig för onödiga risker.

– En beteendeförändring behöver ske för att säkerheten ska öka. Det handlar om hela ledet i en organisation. De högre upp bör föregå̊ med gott exempel, inte minst för de som är nya i branschen. Ofta brister personer i säkerhet när de har bråttom eller är stressade. Då omsätts inte det man lärt sig på utbildningar i praktiken. Men, det håller inte att skylla på det för att strunta i säkerheten. Likaväl som att klappa någon på axeln efter ett bra jobb, bör man lyfta kollegan som påminner om säkerheten.

Inte bara en fråga om utbildning
Det som framför allt slarvas med är användning av skyddsutrustning (34%), av luftrenare (27%), oförsiktighet vid arbete på hög höjd (22%) och oförsiktighet med handmaskiner (15%). Otillräcklig behörighet eller kompetens är ytterligare något som hamnar högt på listan över säkerhetsrisker (14%), liksom lyft med maskiner (14%).

Bara under 2022 höll Ramirentskolan 1600 utbildningar om säkerhet, med totalt över 11 500 deltagare. Men enligt Björn Wilander är det inte bara en fråga om utbildning, för at skapa säkrare arbetsplatser.

– Vid frågan om någon kan tänka sig vara den som inte kommer hem från jobbet, svarar förstås alla nej. Men alla riskerar att bli den personen. Det är inte bara upp till arbetsledningen att lyfta säkerheten på arbetsplatsen. Alla är en del av problemet och alla är en del av lösningen.

Ramirentrapporten ges ut för tredje året i rad. I den presenteras statistik och insikter kring olika aktuella ämnen inom branschen - statistik som bygger på svar från 500 personer inom byggbranschen. Undersökningen har genomförts med hjälp av Novus, vilket garanterar ett representativt urval från branschen. Ta del av rapporten här.

Presskontakt
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59